Valet av vilket bränsle bilen drivs av har idag blivit lika viktigt som valet av bilmodell. Vad är bäst? diesel eller bensin eller kanske rent utav hybridbil? I denna artikel reder ställer jag diesel VS bensin VS hybridbil mot varandra för jämförelse. När lönar sig en dieselbil och hybridbil? Vad är bästa bilvalet för miljön? När måste partikelfilter bytas eller kan de rengöras och vad blir kostnaden? Hur ser framtiden för diesel och bensin ut?

diesel-cars_1

Dieselbilen har de senaste åren blivit väldigt populär och varit det enskilt mest valda motoralternativet. Nu är kanske toppen för dieselbilarnas dominans nådd. Det är främst bensinbilen som fått en comeback i och med att biltillverkarna tagit fram bilar med små motorer försedda med turbo. Bensinbilarnas förbrukning har blivit lägre samtidigt som de turboförsedda motorerna upplevs som piggare att köra jämte äldre bensinmotorer utan turbo. Det finns nu också även några relativt billiga hybridbilar samt att elbilarna och plug-in hybriderna sakta växer i populäritet. Mycket pekar på att dieselbilsförsäljningen kommer att minska framöver även om den med all sannolikhet fortfarande kommer att stå för en stor andel av de bilar som säljs.

Not: Hybridbil innebär i denna artikel en bil försedd med både förbränningsmotor och batteridrift som inte kan laddas från elnätet. Plug-in hybridbil är en bil med motor och batteridrift som kan laddas via externa laddningsuttag för kortare körning helt utan utsläpp.

Diesel/Bensin/Hybrid – Miljövänlighet

Diesel är inte ett miljöbränsle i sig. Utsläppen sänks på grund av de nya partikelfiltren som tagits fram. Preem har också tagit fram en miljövänligare diesel utvunnen från tallolja som kan utvinnas från restprodukter från skogsindustrin. Denna blandas dock endast i vanlig bensin som komplement idag. Preem jobbar för att kunna framställa mer av deras miljödiesel men är idag inte riktigt i mål.

Utsläpp:
Diesel släpper ut 20% mindre CO2 jämte bensin. CO2 utsläpp bidrar till den så kallade växthuseffekten.

Hälsopåverkan:
Avgaserna från dieselbilar är cancerframkallande med största påverkan på urinblåsa samt lungor. Världshälsoorganisationen klassar diesel lika farligt som senapsgas, arsenik och asbest. Det finns en rekommendation från trafikverket att förbjuda tunga transporter till storstadsområden på grund av dieselns cancerframkallande utsläpp. Fordonsindustrin påstår att partikelfilterna renar det mesta av utsläppen och att hälsoriskerna är överdrivna.

I Grekland var det tidigare förbjudet att köra dieselbilar i vissa städer, detta förbud har dock upphävts sedan de nya partikelfilterna tagits i bruk. I Norges huvudstad Oslo avser man istället att förbjuda dieselbilar under vissa vinterdagar. I Stockholm har det förekommit diskussioner och rekommendationer att begränsa dieselbilars tillträde till staden.

Partikelutsläpp:
Partikelutsläppen har främst fokuserats kring dieselbilar vilket lösts med partikelfilter, dessa uppnår dock full verkan först efter de uppnått rätt arbetstemperatur först efter ca: 20 minuter har filtret sin fulla effekt. Speciellt i storstäder och vid kortare körning blir därför dieselbilarnas partikelutsläpp ändå ett problem.

Även bensinbilar kan ha problem med farliga partikelutsläpp. De nyare och bränslesnålare bensinmotorerna som sprutar in bränsle i bränslekammaren med högt tryck kan ge högre utsläpp jämte äldre motorer.

Hybridbilens utsläpp:

Hybridbilen ta det bästa från bensin och dieselmotorerna. Batteriet laddas delvis via motorn men framför allt när bilen rullar fritt och bromsas. Då motorn går på bensin uppnår denna kombination låga C02 utsläpp samtidigt som mindre farliga partiklar riskeras att släpps ut vilket är dieselbilens största nackdel. En ansvarsfull biltillverkare av hybridbilar utrustar givetvis sina bilar ben bensinmotorer som har minimala partikelutsläpp. Toyota anger i sina broschyrer att deras hybridbilar inte har några partikelutsläpp.

Plug-in hybridbilen kan laddas direkt från väggen och köras 100% på el så länge batteriet räcker till, vilket inte är allt för lång. Kortare turer kan dock därmed göras helt utan utsläpp. Speciellt i stadsmiljö och med tillgång till laddningsuttag så blir denna bil en av de bästa kompromisserna mellan nyttjande och miljövänlighet. Motorn gör att men alltid kan köra vidare när batteriet är slut eller inte har tillgång till laddning. Tyvärr är Plug-in hybridbilarna idag väldigt dyra att köpa.

Exempel på CO2/km utsläpp från olika bilmodeller

Dieselbilar
Volvo V40 D2/D4: 85-106 g
Volvo V60 D2/D4 103-112 g
Toyota Auris 1.4D/2,oD: 113-115 g
Toyota Yaris 1.4D: 111 g

Bensinbilar
Ford Focus Ecoboost 1.0l: 106-113 g
Toyota Auris 1.6: 140 g
Toyota Yaris 1.0-i VVT/1.33 Dual VVT-i: 99-119 g

Hybridbilar
Toyota Auris 1.8 HSD: 88 g
Toyota Yaris 1.5 HSD: 75-82 g

Slutsummering miljöpåverkan från diesel, bensin och hybridbilar: I stort sett är Dieselbilen bättre för miljön men sämre för människors hälsa jämte bensinbilen. Hybridbilen är ännu bättre än både diesel och bensinbilar för både människa och miljö. Plug-in hybrid är det allra bästa med möjlighet till 0% utsläpp vid kortare resor.

Diesel, Bensin och hybridbilar – Ekonomi

Dieselbilen är väldigt populär beroende på att den både drar lite bränsle samt att dieslarna har mycket kraft från låga varvtal. Dagens moderna turbodieslar känns därmed pigga och starka vilket gör dem trevliga att köra.

Hur är det då med lönsamheten frö dessa bilar, vilket är det mest ekonomiska valet? Denna fråga är svår att svara på då det beror väldigt mycket på det individuella användandet av bilen. Jag går därför inte in detaljerat i detta ämna utan väljer att beskriva det hela mer generellt sett.

Det största ekonomiska faktorerna är inköpspriset, bränsleförbrukning, bilens storlek och antal mil som körs per år.

Inköpspriset
En dieselmotor kräver mer avancerad teknik och är dyrare att tillverka samt är tyngre än en motsvarande bensinmotor. Många biltillverkare gör idag mindre bensinmotorer försedda med turbo, i dessa fall så minskar ofta prisskillnaden mellan diesel och bensinbilar. Är det ingen prisskillnad mellan den bensinmotor och dieselmotor du väljer mellan så blir sannolikt dieselbilen det lönsammaste valet för ekonomin. Ofta skiljer det dock 10.000 – 30.000 kronor mellan diesel och bensinmodellerna, då är det bara att ta fram miniräknaren och räkna på skillnaden i pris jämte förbrukning och hur många mil du kör per år. Kom ihåg att även ta med skatten i jämförelsen.

Förbrukning
Det man bör ha med i åtanke är att dagens standardiserade test av bränsleförbrukning inte är optimal för hur de nya små turbobensinmotorerna vanligen körs, vilket ofta leder till lite högre förbrukning än förväntat för dessa motorer. Dieselbilar har vanligtvis mindre skillnad i bränsleförbrukning mellan stadstrafik och landsvägskörning jämte bensinbilar. Bränsleförbrukningen är lägre i en dieselmotor jämte motsvarande version av bensinmotor, detta beror på att dieselmotorn har en högre effektivitet. Denna högre effektivitet visar sig också genom att en dieselmotor inte producerar lika mycket med värmejämte en bensinmotor, vilket många ägare i Sverige märker genom att det tar längre tid innan bilen blir varm i kupén vintertid. Hybridbilarna är gjorda för ecodriving och Toyota har väldigt bra och tydlig information vilket påverkar körstilen för dessa bilar. Skillnaden mellan körning i stadstrafik och på landsväg är nästan obefintlig, Toyota uppvisar till och med lägre förbrukning vid stadstrafik jämte landsväg för deras Auris, själv körde jag denna bil med 0,5 l/mil i stadstrafik.

Skatten
Äldre dieselbilar har ofta väldigt hög fordonsskatt på som vanligen ligger på mellan 4000-6000 kr. Detta därför att de normalt saknar partikelfilter och lyder under andra beskattningsregler. Nyare dieselbilar (Klass I från 2007) med kraftfulla motorer kan också ha relativt hög skatt på flera tusenlappar. Små bilar med små bensinmotorer har normalt idag riktigt låg skatt på någon femhundring per år medans miljöbilarna förstås har lägst skatt samt är skattebefriade de fem första åren. Mer om fordonsskatt hos Transportstyrelsen.

Storlek och mil
En prisskillnad på mer än 10 000 kr eller mer för en dieselbil är ofta svårt att räkna hem om det rör sig om en liten bil som inte körs så många mil per år. Men när det gäller en stor bil så kan den istället snabbt bli lönsam som dieselbil. En stor bil som körs många mil per år är nästan alltid det lönsammaste valet med dieselmotor även om den är mer än 15 000 kronor i inköp.

Exempel på skillnader mellan diesel och bensinbil
Tidningen Auto Motor & Sport gjorde en sammanställning i nr 14 2014 som jag tar några exempel från:

 • Renault Clio 0,9Tce mot 1,5 dCi: Dieseln är 31 900 kr dyrare och blir lönsam vid 4836 mil/år
 • Skoda Octavia 1,2 TSI mot 1,6 TDI: Dieseln är 25 200 kr dyrare och blir lönsam vid 2400 mil/år
 • BMW 320i mot 320d. Dieseln är 12 300 kr dyrare och blir lönsam vid 1320 mil/år
 • Ford Focus Ecoboost 1,0 mot 1,6 TDCi: Dieseln är 10 000 kr dyrare och blir lönsam vid 7380 mil/år
 • Hyundai i 40 1,6 mot 1,7 CRDi: Dieseln är 20 000 kr dyrare och blir lönsam vid 2280 mil/år
 • Ford Focus Ecoboost 1,0 mot 1,6 TDCi: Dieseln är 10 000 kr dyrare och blir lönsam vid 7380 mil/år
 • Volvo V60 T3 mot D2: Dieseln är 17 000 kr dyrare och blir lönsam vid 516 mil/år
 • Volvo V70 T4 mot D2: Dieseln är 7 000 kr dyrare och blir lönsam vid 0 mil/år

Hybridbil och ekonomi
ViBilägare (Nr 9, 2014) gjorde en test av Toyota Auris kombi med olika motorer för att jämföra bensin, diesel och hybridbilarnas ekonomiska lönsamhet. I detta fall var Hybridbilen lönsammast i alla lägen oavsett om det gällde stadstrafik eller landsväg, få eller fler mil per år. Prisskillnaden mellan hybridbilen och dieselbilen i inköp var 0 kronor, bensinbilen var 13 000 kronor billigare. Med miljötänkande så blir det förstås hybridbilen som är det givna valet i detta fall.

Diesel – Partikelfilter

Dyra partikelfilter byten är något som uppmärksammats i samband med dieselbilarnas ökande populäritet. Bensinbilar har idag inte partikelfilter även om det finns de som förespråkar detta även för bensinbilar. Partikelfilterna innehåller bland annat platina vilket är en väldigt dyr metall, detta är en av anledningarna till att dessa filter är dyra. Priserna på partikelfilterna skiljer dessutom mycket för olika bilmodeller. Även inom samma biltillverkare kan det skilja mycket i pris vilket beror på att en dieselmotor är dyr att ta fram och biltillverkarna samarbetar ofta genom att köpa motorer av varandra. Kia är en biltillverkare som sticker ut med att deras partikelfilter ofta är väldigt dyra att byta, detta beror dels på att filtret sitter ihop med katalysatorn och båda delarna byta därmed samtidigt. Kia anger dock att deras filter är byggda för att hålla hela bilens livslängd.

Partikelfiltrets hållbarhet.
Dagens partikelfilter som används är för det mesta av typen som ska hålla hela bilens livslängd. Tidigare användes vanligtvis filter som har en föreskriven livslängd, dessa filter är billigare att köpa men kostar ändå en rejäl slant. Vid begagnatköp, kolla upp om filtret är av typen som håller hela bilens livslängd eller om det finns bytesintervall. Även om partikelfiltret är gjort för hela bilens livslängd så är många kritiska till om det verkligen stämmer. En dieselbil är känslig för när bilen går i stadstrafik med mycket korta körsträckor. Partikelfiltret renas genom att en process startas som höjer temperaturen i filtret, denna process kan inte genomföras om bilen enbart körs korta sträckor. Vissa biltillverkare rekommenderar kontroller vid 15 000 mil och andra till och med byta vid 20 000 mil trots att filtret ska hålla bilens livslängd. En fråga att ställa är hur lång tid är en bils planerade livslängd? I Sverige kör vi ofta våra bilar under många år och många mil.

I Europa har man sett att bilägare börjat montera bort partikelfiltret helt när problem uppstått. Bilen fungerar lika bra att köra utan detta men alla gifter/partiklar släpps ut förstås vilket kan få förödande effekter på människors hälsa (cancerframkallande) och natur. Bilbesiktningen har bekräftat att de inte kan se att partikelfiltret saknas vid utvändig kontroll, men de det syns vid kontrollen av bilens OBD data interface. Men det kanske kan döljas även där?

Exempel:
Volvo C30 med fyrcylindrig dieselmotor ska byta partikelfilter vid 12 000 mil (Gäller även flera andra Volvobilar med samma motor, bland annat V50). Service inklusive filterbyte går på ca: 15 000 kr (Källa: ViBilägare nr 10 2012)

Enligt avgaslagen är tillverkaren ansvarig för att avgasreningen håller i 5 år eller 8000 mil (vilket som kommer först). Gäller inte för privatimporterade bilar och vid försummelse.

Vissa dieselbilar använder sig av så kallad AdBlue teknik som ska begränsa utsläpp av kväveoxid. I dessa dieselmotorer tillsätts urea till avgaserna. Vid bilservice ska man fylla på en behållare med så kallad AdBluevätska. Detta medel går även under namnet Additiv. I början var många bilverkstäder ovana vid detta och missa det helt enkelt vid service, inklusive märkesverkstäder. Missar verkstaden detta så kan det leda till motorhaveri vilket kan bli dyrt, vilket ägare av bland annat Volvos 2 liters diesel råkat ut för.

Exempel på partikelfilters kostnad. (Uppgifterna från Beg bil guiden 2012 och  Auto motor & sport 14-2012.)

 • Audi A4 2,0 TDI 2006 16338:-
 • Audi A4 2,0 TDI 2008 11500:-
 • Ford Focus 1,6 D 2007 10328:-
 • Ford Focus 1,6 TDci 2008 11098:-
 • Renault Megane 1,9TDci 2008 13648:-
 • Renault Megane 1,9TDci 2007 17098:- inkl. arbete
 • Hyundai i20 crdi 2008 32067:-
 • Kia Ceed 1,6 crdi 2008 26413:-
 • Opel Astra 1,3 cdti 2008 21465:-
 • Volvo V70 2,0D 2006 7245:-
 • VW Passat 1,9 TDI 2007 12200:-

På en passat 2.0 TDI 170 2006 ska även avgassystem med katalysator bytas samtidigt som partikelfiltret, ytterligare en kostnad på ca: 15 060 kr (uppgift från 2012)

I Vi Bilägare nr 9/2014 finns en insändare från en Kia Sportage spekulant som kollat upp kostnad för byte av partikelfilter till Kia Sportage, 51 000 är uppgiften enligt insändaren. Vi Bilägare svarar att Kias partikelfilter är dyrare då det är ihopbyggt med katalysatorn, annars är normalpriset mellan 7000-20 000 kronor enligt Vi Bilägare.

Auto Motor & Sport rapporterar dessutom om att en Ford Focus 1,6 TDci 2008 som körs för mycket i stadsmiljo med många korta körsträckor kan behöva byta filtret redan efter 4000 mil.

De flesta bilmedia verkar överens om att en dieselbil som körs mycket med korta körsträckor riskerar igensättning av partikelfiltret då den reningsprocess som behövs regelbundet inte hinner startas upp och genomföras. Exakt var gränsen går vet man nog inte, jag pratade med en representant för Volvo om detta en gång utan att få något definitivt svar. De hade dock haft en bil som uppvisat problem som eventuellt skulle kunna kopplas till dieslbilens partikelfilter men som då togs ut på ett antal längre körningar under en månads tid vilket gjorde att problemen försvann på denna bil. I Auto Motor & Sport 14/2014 skriver de om “Partikelfilterbomben” och belyser att det nu finns allt fler dieselbilar med partikelfilter som gått 15 000 mil eller mer och att enligt undersökning så har bara vart 5:e filter bytts, av de som väl bytt betalade de flesta mer än 20 000 kr och väldigt få under 10 000 kr.

Begagnatspekulanter på dieselbilar som gått närmare 15 000 mil bör vara extra försiktiga i bilvalet. Många dieselbilar med partikelfilter börjar nu bli till åren och börjat gå längre sträckor, framkommer det att dessa bilar börjar få problem med filtret så kan det dra ner priset på begagnade dieselbilar rejält, till förmån för den klassiska och tryggare bensinmotorn.

Bild på partikelfiltrets uppbyggnad:

partikelfilter

Rengöring av partikelfilter – Nyhet!

En nyhet är att det finns flera mindre företag/verkstäder som erbjuder sig att rengöra partikelfiltret för återanvändning, hur bra detta blir vet jag inte i dagens läge. Det har ännu varit ganska tyst om detta inom bilmedia. Exempel på företag som påstår sig kunna rengöra partikelfilter: ecocleaner.se, en samlingssida för flera företag finns på: partikelfilter.se. För dig som vill rengöra filtret själv: pro-tec-shop.se. Video som visar hur ett filter rengörs: https://www.youtube.com/watch?v=CghV3S_pANU. Har någon nyttjat dessa företag, rengort filtret själv, eller via någon annan verkstad, lämna gärna en kommentar eller kontakta mig via kontaktformuläret i huvudmenyn och berätta om det funkade bra eller dåligt samt vad det kostade.

Dieseln jämte bensinens prissättning

Vid raffineringen av olja så framställs diesel och bensin samtidigt. Det blir alltid en viss mängd bensin och en viss mängd diesel. Detta påverkar priset för diesel och bensin och är förklaringen varför diesel och bensinpriset hoppar runt varandra men ligger ändå relativt nära i det stora hela. Är det brist på diesel är det ofta överskott på bensin vilket gör att dieselpriset stiger och bensinpriset sjunker. Det optimala är en jämn efterfrågan. Dieselbilarnas populäritet har länge varit en risk för stigande dieselpriser i Europa men bland annat USA och Kina efterfrågar fortfarande bensin och bensinöverskottet säljs till dem. Börjar USA och Kina också efterfråga allt mer diesel så finns därmed risk för stigande dieselpriser. Bensinbilens comeback i Europa minskar dock risken för större prisskillnader.

Bild på hur olika bränslen framställs vid raffineringen:

Diesel framställning

Framtiden för diesel, bensin och hybridbilar

Dieselbilens framtid är fortfarande ljus. Troligen har dieselbilen haft sin höjdpunkt men kommer tack vare sin låga bränsleförbrukning så sig bra under lång tid framöver. Speciellt avseende stora och tunga bilar.

Bensinbilen gör numera comeback. Bensinmotorn som så länge varit utskälld håller sig kvar och kommer troligen öka i populäritet igen efter att allt fler bränslesnåla bensinbilar med turbomotor kommer. De flesta småbilar finns ingen anledning att köpa i dieselversion om de inte kommer att köras väldigt mycket.

Hybridbilen börjar komma i mer prisvärda versioner som börjar komma i samma nivå som bensin och dieselbilar, exempelvis Toyota Auris kombi och Lexus CT200h. Hybridbilen kan ses som en övergång till andra miljöbilar men kommer troligen att finnas ganska lång tid framöver. Sjunker priserna mer och flera bilmodeller kommer ut som hybridbilar kan de bli mycket populära. Tidigare var man orolig för när batterierna blir gamla, men det har hittills inte visat sig vara något större problem, troligen för att bensinmotorn alltid finns där som backup även om batterierna fungerar sämre. Plug-in hybriderna är den perfekta kompromissen mellan bil med förbränningsmotor och 100% elbil, tyvärr är de så pass dyra ännu att de inte kan bli storsäljare om inte priserna går ner mera.

Kommande experiment med hybridbilar görs med svänghjul och lufttrycktankar där rörelseenergi alternativt komprimerad luft ersätter batterierna. En vanlig motor finns fortfarande kvar även i dessa bilar. Men förutsättningar till ett lägre pris tillsammans med låg bränsleförbrukning kan slå ut den vanliga hybridbilen som går på batteri.

100% elbilar har fortfarande problem med standardisering av laddning för att bli storsäljare. Utbudet och priserna blir dock allt bättre och fixas laddningsmöjligheterna har elbilen en stor chans att slå igenom på stort. Det finns dock de som varnar för att speciellt snabbladdning sliter hårt på batterierna och spekulerar i väldigt korta hållbarhetstider. Här finns risken att de begagnatpriserna blir väldigt låga som det var för den första Toyota Priusmodellen, tills det visade sig att det klarade sig bättre än väntat.

Undersökning:
Auto Motor & Sport har gjort en undersökning som visar att försäljningen av dieselbilar nu minskar och att försäljningen av bensinbilar ökar. Både diesel och bensinbilarna sjunker dock tillsammans i försäljning till förmån för framför allt hybridbilar. På frågan om vad man helst skulle vilja köra svarar hela 55% El, Plug-in/Laddhybrid samt hybridbil.

Summering diesel eller bensinbil:

Diesel fördelar:

 • Låg bränsleförbrukning
 • Starkt vridmoment och bra grunddrag i låga varvtal
 • Lägre CO2 utsläpp (växthuseffekt) jämfört mot bensin.

Diesel nackdelar:

 • Partikelfilter är dyra om de behövs bytas
 • Släpper ut gifter som är bland annat cancerframkallande
 • Ofta dyrare att köpa på grund av dyrare tillverkning.
 • Gamla dieselbilar har hög skatt, undantag för nyare dieselbilar med små motorer.

Begagnade dieselbilar är idag fortfarande eftertraktade då de är bränslesnåla. Köp av begagnad dieselbil är dock förenat med större risk mot en bensinbil på grund av bland annat partikelfiltret. Begagnade hybridbilar har visat sig fungera bättre än för väntat och även dessa är numera eftertraktade på begagnatmarknaden.

Kommande framtidsbränsle är vätgas, Toyota och Hyundai satsar stort på detta. De största problemen är säkerhet samt att vätgasbilar idag är dyra att tillverka. Säkerheten påstår man sig ha löst och priserna jobbar man starkt på att få ner. Bensin, diesel och hybridbilar kommer att regera de närmaste åren medan elbilar, vätgasbilar, lufthybrider och svänghjulshybrider kämpar runt hörnet för att komma fram och framför allt bidra till en bättre miljö.

Skrivet av Joakim Westman, www.bytabil.net

Källor som använts utöver de länkar och referenser som finns i artikeln: Wikipedia, Automotorsport nr 14 2012, Vibilägare begagnat guiden 2012, Vi bilägare nr 10 2012. Transportstyrelsen, div bilforum.

Kommentarer på artikeln, påpekanden om eventuella felaktigheter, andra åsikter, nya fakta med mera mottages tacksamt, använd kontaktformuläret i huvudmenyn ovan eller ännu enklare nyttja kommentarsfältet här nedan.

About The Author

Driver BytaBil.net med målet att bidra med lättläst information kring köp och ägande av bilar. Vi genomför egna biltester där bilarna körs på landsväg, motorväg och i stadsmiljö. Normalt testkörs alla bilar i över 100 mil så vi ska få ett bra underlag till våra biltestartiklar som du kan ta del av. Hoppas du kommer tillbaka!

11 Kommentarer

 1. Erik Larsson

  Vid val av pendlarbil står jag nu och funderar på vad som ska köpas. Har tittat på en dieselbil (Mercedes-benz 180 A CDI), en bensinbil (Mercedez-benz 180 A), samt en något äldre Lexus CT 200h. Kommer köras runt 3500mil per år och användas i 3 år genom leasing. Min fråga är vilken av dessa är mest ekonomisk då det finns för och nackdelar med alla.
  Sammanfattningsvis:
  * Dieselbilen, Mercedes-benz 180 A CDI
  + 3.8l/100km –> sparar 7000 kr per år i bränsle
  + 2500 mil
  – Snygg helt OK färg
  – Nya reglerna som redan kommit i Norge, är ej EURO 6 (EURO 5), vilket kan vara
  sämre ekonomiskt sett i framtiden då värdet kanske sjunker?
  * Bensinbilen, Mercedez-benz 180 A
  + 2014
  + 1800mil
  – 5.5l/100km –> 7000 kr extra jämfört med bensinbilen per år i bränsle
  * Hybridbilen, Lexus CT 200h
  + 4.1l/100km (blir några år äldre och något mer körd, 5000 mil)
  – 2012
  – 5000mil
  – Garanti?

  Hur tycker du jag ska resonera kring valet? Vilken av dessa lämpar sig bäst?

  Svara
  • Joakim

   Nya utsläppskrav avser i första hand krav på biltillverkarna som ska uppfyllas när de säljs som nya, dock så planerar du att köra i Oslo så avser de att förbjuda de flesta dieselbilar att köra i stan under vissa dagar då luftföroreningar överstiger viss gräns. Här undantas bilar som uppfyller Euro6 (Jag reserverar mig för faktafel så jag inte är 100% påläst). Avser du inte att senare sälja din bil i Oslo så tror jag inte andrahandsvärdet påverkas utöver normalt vid försäljning av dieselbilen.

   Då du kör så mycket per år och redan har räknat på det så går bensinbilen bort tycker jag, valet står då mellan Dieselmercan och Lexus. Lexus är en bra bil och bäst för miljön, förbrukningen ligger nära dieselMercan, hybridbilar har jämnare förbrukning oavsett stad eller landsvägskörning vilket kan jämna ut den sista mellanskillnaden mot dieseln.

   Jag själv kanske troligen skulle luta lite mot Lexus, men som du säger är den då något äldre och eventuella garantier (om Mercan har det?) kan kännas tryggt även om Lexus är välkänd för hög kvalité. Det du bör tänka på är att du sitter i bilen 3500 mil per år, så bilen ska kännas bra och vara komfortabel att köra vilket är av stor vikt också. Lexus har ett lite lågt armstöd på vänster sida som exempel. Provsitt noga och provkör om möjligt, känn vilket som ger bäst ergonomi. Kanske blir det då de personliga egenskaperna som ger det slutliga avgörandet? Lycka till!

   Svara
 2. Jan Lahti

  Mycket bra artikel! Om jag förstått saken rätt lönar sig dieselbränsle bäst vid långa sträckor såsom Sundsvall – Umeå, medan andra drivmedel är att föredra på kortare sträckor som Eskilstuna – Strängnäs

  Svara
  • Joakim

   Ja, väldigt förenklat så kan det bli så, om man utgår från att den som kör korta sträckor dessutom totalt inte kör så många mil per år. Toyotas hybridbilar är avseende vissa modeller prissatta så att köp av deras motsvarande dieselversion är meningslös oavsett hur och var du kör.

   Svara
  • MR o MRS DIESEL

   Mycket bra artikel om jämförelsen mellan de olika motor alternativ, men de har glömt tillägga att samtliga diesel bilar kan köras på 100% raps miljö diesel, som säljs hos Q-STAR automat stationer.. vi har kört en gammal mercedes från 1992 och vår nuvarande Audi A-6 från 2002 på detta, bilarna har gått super bra och vi har kört över 2000 mil utan bekymmer.. vi misstänker att det blir betydligt mindre farliga utsläpp, men det kan vi ej bedöma då vi ej har gjort någon avgas-mätning..kostnad för miljö D är i dags läget 12;50kr cirka.. prova själv om ni vill………

   Svara
   • Joakim

    Ja, ju miljövänligare desto bättre liksom närproducerat. Vissa dieselbilar med partikelfilter har dock fått problem ibland när miljövänligare diesel använts (jag har inte koll på vilka fall det gäller i skrivande stund). Men man vill ju inte att det bromsas för det, utan istället tas fram lösningar där problem föreligger.

Lämna en kommentar

Din e-post publiceras ej

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.