Site icon Bytabil.net

Volkswagen Side Assist och Rear Traffic Alert

I nya Volkswagen Passat har förarassistanssystemet utvecklats vidare med Side Assist och Rear Traffic alert. Funktionerna gör säkrare omkörningar samt att det är säkrare att backa ut från parkeringsplatser. Detta är en vidareutvecklad ”döda vinkeln varnare” och målet är att undvika allvarliga olyckor.

Side Assist: På motorvägen övervakar systemet bilar som närmar sig snabbt för att köra om samt övervakar även ”döda vinkeln”. Systemet varnar föraren om det är osäkert att byta fil eller påbörja omkörning av framförvarande fordon. Side Assist fungerar i hastigheter över 10 km/h och använder de bakre radarsensorerna som håller koll på upp till 70 meter bakom bilen. LED-dioder tänds i den yttre sidobackspegeln när fordon snabbt närmar sig bakom bilen eller ligger vid sidan om bilen. I nästa steg så om föraren slår på blinkersen som signalerar filbyte så börjar LED dioderna att blinka för att uppmärksamma föraren om fara för att genomföra filbyte och omkörning.

Rear Traffic Alert: När du backar ut från en parkeringsplats så övervakar bilen eventuella fordon som kommer från sidan vilka är svåra att se för dig som ska backa ut. Systemet läser av avstånd på upp till 50 meter i rät vinkel från bilens baksida. Systemet som aktiveras när backen läggs i varnar föraren vid fara för kollision. Först visuellt och därefter med ljudsignal. Reagerar inte föraren och kollisionsrisken är påtaglig så börjar bilen att bromsa själv. Målet är att undvika kollision helt eler att minska följderna om kollision ändå uppstår.

Videodemo (På svenska)

Exit mobile version