Site icon Bytabil.net

Tesla sämst i Tysk bilbesiktning

Tesla Model 3 har flest fel när Tyska TUV presenterar statistik över hur 2-3 år gamla bilar klarat bilbesiktningarna. Nästan 15% av Tesla Model 3 fick underkänt i besiktningen. Listan är för eldrivna kompaktbilar i åldersgruppen 2-3 år och består av 111 bilmodeller där Tesla Model 3 kom på sista plats.

Vad är det som elbilarna får mest nedslag i bilbesiktningen på?

Det är framför allt bromsarna. Orsaken till detta är att elbilar nyttjar bromsåtervinning vilket gör att elmotorerna istället står för bromsningen i och överför den negativa energin till batteriet. Dett gör att bromsarna inte används lika mycket som hos klassiska bilar. Elmotorerna i sin tur är tunga och sitter ofta direkt kopplade till hjulen och bromsarna vilket gör att när bromsarna väl nyttjas så behöver de hantera mycket mer vikt än hos klassiska bilar. Det blir då dåliga bromsvärden när bromsarna som börjat rosta ska bromsa en högre vikt.

Det andra felet som ofta uppstår för elbilar vid bilbesiktning är axelupphängningar som också belastas mer på grund av elmotorernas högre vikt. Detta är en dyrare reparation dessutom. För just detta specifika underkännande är det Renault Zoe som har flesta antal underkända bilar avseende axelupphängning.

Bäst i klassen var Volkswagen e-Golf med 2,6% underkända bilar.

Källa: TUV rapport

Exit mobile version