Site icon Bytabil.net

Glöm inte försäkringen när det är dags att byta bil

Hur fungerar det med försäkring när du byter bil? Det är en fråga som många funderar över. Ett försäkringsavtal löper i regel 12 månader i taget, oavsett om man betalar månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis.

I regel är det ganska svårt att byta bilförsäkring innan förfallodag, då försäkringsavtal i regel löper ett år åt gången. Det finns visserligen undantag på försäkringar som har kortare avtalstid, men det vanligaste är just årsvis försäkringar. Hos Gjensidige Försäkring som är nordens tredje största försäkringsbolag hittar du bilförsäkring, där är försäkringarna löpande och har en så kallas huvudförfallodag. Det är vid huvudförfallodagen som du kan nedgradera din försäkring eller ändra något annat. Men det finns ett undantag och det gäller när du byter bil. Vid försäljning avslutas försäkringen från samma datum som ägarbytet sker. En redan betald försäkringspremie återbetalas från den dagen fram till och med din huvudförfallodag. 

Om du äger en bil är det ett lagkrav att ha trafikförsäkring, vilket gör att reglementet är än hårdare än för exempelvis hemförsäkringar. Om du inte har tecknat en trafikförsäkring så blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie som du betalar för en vanlig trafikförsäkring. Men vad ska man välja? Som tidigare beskrivet måste man ha en trafikförsäkring. Om du sedan väljer halv försäkring eller helförsäkring är helt upp till dig och ditt behov. 

En halvförsäkring täcker: Glasskador, brandskada, stöld, skada eller fel på komponenter i motorn.  

En helförsäkring för bilen omfattar – utöver trafikförsäkring och halvförsäkring även en vagnskadeförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning för skada på din bil om du till exempel: kolliderar med andra fordon, kör i diket eller välter eller råkar ut för annan yttre påverkan på din bil.

Hos Gjensidige kan du även välja till pluspaket på både hel och halvförsäkring. Pluspaket är ett tillägg där du är försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. 

I mer än 200 år har Gjensidige försäkrat liv, hälsa och egendom för kunder i Norden och Baltikum. Företagets jobbar efter grundvärderingarna kundengagemang och tillit. Man jobbar med kunden i fokus, att man ska vara rätt försäkring och det är inte för inte som företaget är ett av de största försäkringsbolagen och även börsregistrerat. 

Tänk på detta när du vill byta bilförsäkring

Exit mobile version