Site icon Bytabil.net

Vad är bränslet E10 för något hos bensinstationerna?

Det nya bränslet E10 ersätter E5/blyfri 95 oktan, så vad är E10?

Bakgrunden: Den 1 augusti kommer E10 till bensinstationerna. För ca 10 år sedan, den 1 maj 2011 trädde drivmedelslagen (2011:319) in och det blev då tillåtet att tillsätta upp till 10 volymprocent etanol (1 dl etanol på 1 liter etanolblandad bensin) i bensin. Samtidigt fick man även tillsätta upp till 7 volymprocent FAME (fettsyrametylestrar) i diesel. 

Det finns en skyldighet från bensinstationerna att väl synligt informera kunderna om mängden etanol då den överstiger 6 volymprocent.  Redan den 1 augusti i år introduceras bensinen E10 hos bensinstationerna och tas då över som den nya standardbensinen som idag är blyfri 95. Detta är en av många åtgärder som beslutas i riksdagen för att sänka koldioxidutsläppen för att nå klimatmålen. Bensinen har sen tidigare funnits i andra europeiska länder.

Klarar min bil att köra med den nya bensinen E10 är det många som frågar sig och svaret är ja, de flesta bilar (ca 94%) är godkända för E10. Sedan 2011 har det funnits ett lagkrav på alla nyproducerade bilar att klara denna mängd etanol. 

Är man intresserad av att se vilka bilar som klarar E10 finns det en broschyr på bilsweden:

E10-lista 2021.pdf (bilsweden.se)”  

Exit mobile version