Site icon Bytabil.net

Bensin och dieselbilar förbjuds helt i Stockholm

Förbud mot bensin och dieselbilar i Stockholm

Miljözon klass 3 införs i delar av centrala Stockholm, det innebär att de bilar som går på bensin eller diesel inte får köra där. Hybridbilar är ocksp inkluderade och kommer inte få köras där. Det är bara de bilar som enbart går på el alternativt gas och bränsleceller. De delar av Stockholm som berörs är inte hela stockholm utan en del av centrala Stockholm. Denna del där förbudet kommer gälla går kring Kungsgatan, Sveavägen, Birjer Jarlsgatan och Hamngatan samt in/utfar till klarabergstunneln.

Förbudet mot bensin och dieselbilar i centrala Stockholm börjar vid årsskiftet till 2025.

Tidigare var det främst dubbdäck som man införde restriktioner för men nukommer alltså nästa steg att förbjuda vissa bilar helt och hållet. Sannolikt kommer flertalet andra kommuner föja efter, som kanske i centrala Uppsala avseende Kungsgatan där dubbdäckförbud finns idag.

Källor: bland annat Expressen

Exit mobile version