Site icon Bytabil.net

Äntligen krav på fysiska reglage i bilar!

EURONCAP kräver fysiska reglage i bilar från 2026

Vi har titigare i bloggen nämnt att vissa funktioner inte blivit lättare och framför allt inte säkrare att hantera när de flyttats in i pekskrmarna. EURONCAP också uppmärksammat detta och ställer nu nya krav i säkerhetstesterna för bilar avseende användarvänlighet. All med syfte att öka säkerheten. Besparingarna i bilarna håller på att gå för långt ibland.

De nya kraven kommer att beaktas i EUROPNCAP testerna från 2026 och omfattar:

Dessa funktioner känns som självklarheter kan tyckas av många och de flesta bilar har fortfarande dessa funktioner lättåtkomliga, men exempelvis Tesla har varit framme och tummat lite och placerat blinkersreglage som knappar i ratten. Alltså kommer de nya kraven inte enbart handla om vad som styrs via pekskärmar utan även hur och var funktionerna regleras. Kanske kommer detta på sikt följas upp med reglering av funktionerna för klimatanläggning, storsvärme, volymkontroll och telefonsamtalens. Då avseende snabbfunktioner som man kan tänkas behöva hantera i samband med att man kör bilen.

Ännu är inte bilarna självkörande och även om automatiska säkerhetssystem mer avancerade så är det bra att ha kvar sfokus på att undvika att situationerna uppstår från början.

Källa: Teknikens Värld

Exit mobile version