Det är Vi Bilägare som rapporterar om att ännu en gång så finns det en Mercedesbil med kraftiga rostproblem som faller utanför Mercedes rostskyddsgaranti. En garanti som enligt vad jag hittils läst aldrig har fallit ut på någon av Mercedes bilar då de istället åtgärdar via godwiil. Goodwill är en individuel bedömning som inte blir vägledande.

Rostig A-klass utan garanti
Nu är det en Mercedes A150 årsmodell 2006 som är allvarligt rostskadad. Samtliga dörrar och bakluckan har kraftiga rostskador längs med dörrkanterna. Det är limningen som täcker skarvarna som släppt och fukt har sen trängt in med rostbildning som följd. Detta klassas inte som innefrån och ut kommande rost och därmed gäller inte Mercedes 30 åriga rostskyddsgaranti. Rostskyddsmetoder som besiktigat skadorna bekräftar att detta inte faller inom garantin men att det är ett produktionsfel.

Goodwill
Avseende goodwill så avslog Mercedes detta då bilen inte servats hos märkesverkstad alla gånger vilket är ett krav enligt deras villkor. Serviceboken har dock samtliga servicear dokumenterade tillsammans med “Mercedes stämpel” med tydligen var någon av dessa verkstäder inte auktoriserad.

Detta krav kommer troligen Mercedes att få frångå nu efter att Kia-målet i december avgjorts på EU-nivå och man får inte längre knyta kunderna till en beroendeställning då detta hindrar den fria konkurrensen inom EU.

Efter påtryckning från Vi Bilägare så åtgärdas dock bilen av Mercedes som hänvisar till goodwill samt att skadan funnits under lång tid och borde ha uppmärksammats i ett tidigare skede då bilen servats hos deras godkända verkstad.

Rostskyddsgarantierna från de flesta biltillverkare är ganska värdelös, men de bidrar i alla fall till att öka förväntningarna på biltillverkarna vilket ändå pressar dem till viss del.

Innan bilköpet
Då rostskyddsgarantin i stort sett är värdelös så rekommenderar jag att man innan köp försöker kolla om någon rostskyddskontroll gjorts på bilmodellen. Vi bilägare tillhandahåller en bra tjänst för detta: Rostregistret.

Källa: ViB nr.3 2013

About The Author

Driver BytaBil.net med målet att bidra med lättläst information kring köp och ägande av bilar. Vi genomför egna biltester där bilarna körs på landsväg, motorväg och i stadsmiljö. Normalt testkörs alla bilar i över 100 mil så vi ska få ett bra underlag till våra biltestartiklar som du kan ta del av. Hoppas du kommer tillbaka!

Lämna en kommentar

Din e-post publiceras ej